Image Map
facebook
A A A

REGULAMIN

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH

I CEL IMPREZY:

· Promocja regionu turystycznego Ziemi Kłodzkiej w Polsce i na świecie.

· Wyłonienie najlepszych zawodników biegów górskich.

· Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.


II ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie TKKF KOMPAS
ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk

Piotr Hercog , Maciej Sokołowski

Tel. 602 100 624 , 604 522 526, (74) 871 22 19

Mail: biuro@eksploris.pl

Konto: 82 2490 0005 0000 4600 8336 6376 (AliorBank)III TERMIN, MIEJSCE, TRASA :

Data imprezy: 16 – 19 lipca 2015 roku

Baza/Biuro zawodów : Lądek Zdrój - Kinoteatr w ZdrojuTrasy:

W skład DFBG wchodzą poniższe biegi:

 

1. Bieg 7 szczytów - ok. 240 km

a) Trasa: LĄDEK Zdrój - Śnieżnik - Jagodna - Jamrozowa Polana - Kudowa - Szczeliniec Wlk. - Wilcza Przełęcz - Bardo - Lądek Zdrój

b) Start 16 lipca (czwartek) godz. 18.00

c) limit: 52 h

d) Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce) co około 15 – 20 km oraz organizator dowozi rzeczy zdeponowane przez uczestników na bufet w okolicach 65 km , 130 km trasy i 200 km ( 3 osobne przepaki – do 5 kg/osobę)

e) zawodnicy którzy z różnych przyczyn będą zmuszeni do zejścia z trasy będą klasyfikowani w biegu Super Trail 130. Pod warunkiem że dotrą minimum do mety ST130 , czyli Kudowy Zdrój. Dotyczy to także osób które zejdą z trasy także w jej dalszej części. Przysługuje im medal za ukończenie ST130, jednak nie będą brani pod uwagę podczas wręczania nagród dla tej trasy.

2. Super Trail 130 - 130 km


a) Trasa: LĄDEK Zdrój - Śnieżnik - Jagodna - Jamrozowa Polana - Kudowa

b) Start 16 lipca (czwartek) godz. 18.00

c) limit: 26 h
d) Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce) co około 15 – 20 km oraz organizator dowozi rzeczy zdeponowane przez uczestników na bufet w okolicach 65 km

 

3. Bieg K-B-L – 110 km

a) Trasa: po trasie 7 szczytów od : Kudowa Zdrój – Bardo - Lądek Zdrój

b) Start 17 lipca (piątek) godz. 20.00

c) limit 26 h

d) Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce) co około 15 – 20 km oraz organizator dowozi rzeczy zdeponowane przez uczestników na bufet w okolicach 70 km trasy (przepak – do 5 kg/osobę)

4. Bieg Ultra Trail 65 - 65 km

a) Trasa: Lądek Zdrój - okolice Gierałtowa - Złoty Stok - Lądek Zdrój

b) Start 18 lipca (sobota) godz. 6.00

c) Limit: 12 h

d) Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce) co około 10 - 15 km

4. Złoty Maraton - 43 km / MISTRZOSTWA POLSKI W DŁUGODYSTANSOWYM BIEGU GÓRSKIM /

a) Trasa: Lądek Zdrój - Złoty Stok - Lądek Zdrój

b) Start 18 lipca (sobota) godz. 11.00

c) Limit: 7 h

d) Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce) co około 10 km

5. Złoty Półmaraton - 21 km

a) Trasa:  Lądek Zdrój - Złoty Stok

b) Start 18 lipca (sobota) godz. 11.00

c) Limit: 3,5 h

d) Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, owoce) co około 10 km

e) będzie zorganizowany przez organizatora transport powrotny z mety półmaratonu (Złoty Stok - Lądek Zdrój) .

6. Trojak Trail - ok. 10 km

a) Trasa: Lądek Zdrój - masyw Góry Trojak - Lądek Zdrój

b) Start: 19 lipca (niedziela) godz. 10.00 .

c) Limit: 2,5 h

d) Na trasie przewidziany punkt odżywczy (woda, napój izotoniczny, owoce) - na około 5 km

 

(dokładny przebieg i profil trasy będzie zamieszczony pod zakładką TRASY - ostateczne aktualizacja tras na 2015 - czerwiec 2015)Na niektórych punktach pomiaru czasu będą określone limity przybycia . Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi (dokładne limity zostaną opublikowane w zakładce trasa po 20 czerwca 2015 r)

W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.

Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia zawodnika z dalszej rywalizacji. Ich decyzja jest ostateczna.

Trasy wymagające technicznie, dużo skał, zakrętów, znaczne przewyższenia.

Trasy będą wyznakowane w miejscach zmiany szlaku. Zawodnicy dodatkowo otrzymają okolicznościową mapę z wyrysowanym przebiegiem wszystkich tras.(dokładny przebiegi i profile trasy będą zamieszczone pod zakładką TRASY)

Dodatkowa precyzyjna mapa turystyczna zawodów będzie opublikowana najpóźniej po 20 czerwca.IV WARUNKI UCZESTNICTWA:


Uczestnikiem DFBG może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty niezbędny do przekraczania granicy (dotyczy trasy 7 szczytów i Super Trail 130).

Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim.

Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Festiwalu. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia .

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Festiwalu oraz przepisów obowiązujących w Parkach Krajobrazowych, rezerwatach przyrody, przepisów poruszania się po drogach publicznych.

W Biegu Trojak Trail dopuszcza się uczestnictwo osób od 16 roku życia (za pisemną zgodą opiekunów prawnych).
ZAWODNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE !!!LIMIT STARTUJĄCYCH OSÓB

 

Dla poszczególnych biegów obowiązują następujące limity uczestników:

1. Bieg 7 szczytów - 240 km - limit 350 osób

2. Bieg Super Trail 130 - 130 km - limit 350 osób

3. Bieg K-B-L – 110 km – limit 350 osób

4. Bieg Ultra Trail 65 - 65 km - limit 350 osób

5. Złoty Maraton - 43 km - limit 350 osób

6. Złoty Półmaraton - 21 km – limit 350 osób

7. Bieg Trojak Trail - 10 km – limit 350 osób
V ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 grudnia 2014 roku (godz. 12.00) do dnia startu poszczególnych biegów lub zakończenia zapisów - wyczerpania limitu startujących.

 

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie DFBG i wpłacenie opłaty startowej. W zależności od terminu zgłoszenia i wpłaty wpisowego będą zróżnicowane kwoty:

- wpłacone do 30 grudnia 2014 r. / wpłacone: 30 grudnia – 31 maja / wpłacone: po 31 maja:

 

1. Bieg 7 szczytów 240 km – 300 zł / 350 zł / 400 zł

2. Bieg Super Trail 130 km – 200 zł / 240 zł / 280 zł

3. Bieg K-B-L – 110 km – 180 zł / 210 zł / 250 zł

4. Bieg Super Trail 65 km -140 zł / 170 / 200 zł

5. Złoty Maraton - 42 km - 100 zł/120 zł/150 zł

6. Złoty Półmaraton - 21 km – 80 zł/100 zł/120 zł

7. Bieg Lądecki - 10 km – 45 zł/55 zł/65 zł

( dla osób chcących wystartować w drugim swoim biegu na DFBG - 25% zniżki na krótszy bieg)

 

 

DODATKOWO DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZY WPŁACIE WPISOWEGO KOSZULKI TECHNICZNE FIRMY SALOMON – ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ 45 ZŁ /SZTUKĘ

Wpłatę wpisowego powiększamy o kwotę 45 zł oraz zakreślamy w formularzu rozmiar koszulki!Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie festiwalu. Po zaksięgowaniu wpłaty zawodnikowi przydzielony zostanie numer startowy (będzie widoczny na stronie dfbg).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do wyczerpania limitów miejsc na poszczególne biegi! Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na nasze konto. Wtedy potwierdzeniem jest nadanie numeru startowego zawodnikowi.

Osoby które zgłosiły się, a nie wpłaciły wpisowego będą widnieli na liście rezerwowych  - bez numeru startowego.

a) Wpisowe wpłacone po 10 lipca nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

b) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

c) Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innej osobie jednak jedynie do 3 lipca 2015 r. (Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian)! Taka wymiana musi być dokonana osobiście pomiędzy zainteresowanymi i zgłoszona do organizatora minimum na 12 dni przed zawodami.
Rezygnujący uczestnik może umieścić się na specjalnej liście i odsprzedać swoje miejsce po cenie nie wyższej niż wysokość wpisowego zaznaczając odpowiednie pole w formularzu danych.
Zawodnik zgłoszony i opłacony może zmienić trasę - poprzez informację mailową z organizatorem - jednak nie później niż do 3 lipca. Organizator nie zwraca różnicy wpisowego , gdy takowa występuje przy przenosinach na trasę krótszą. Przenosząc się na trasy dłuższe, uczestnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości wpisowego.

d) Organizator nie zwraca wpisowego osobom rezygnującym ze startu oraz nie przerzuca wpisowego na inne/kolejne zawody.

e) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

f) W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.

g) Pakiety z zamówioną koszulką można odebrać wyłącznie w biurze zawodów podczas rejestracji.

h) Zamówienie koszulki technicznej Salomona jest możliwe wyłącznie przy zgłaszaniu się na zawody , wraz z wpłatą dodatkową. Będzie możliwości wykupienia koszulek w biurze zawodów w niewielkiej ilości i za kwotę 60 zł/sztukę!Przelewy

a) Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów .

b) Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: “ZŁOTY MARATON + Imię i nazwisko/a” + ID (z otrzymanego po zgłoszeniu maila rejstrującego).

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie TKKF KOMPAS
ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk

Konto: 82 2490 0005 0000 4600 8336 6376 (AliorBank)

z dopiskiem: “np. Złoty Półmaraton - Nazwisko i Imię -numer ID” (numer ID otrzymają Państwo w mailu zwrotnym po rejestracji)Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie Festiwalu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie do wyczerpania limitu miejsc poszczególnych biegów !

Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na nasze konto. Wtedy potwierdzeniem jest nadanie numeru startowego zawodnikowi.

Osoby które zgłosiły się, a nie wpłaciły wpisowego będą widniały na liście rezerwowych  - bez numeru startowego.ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

· medal dla wszystkich którzy ukończyli bieg;

· pamiątkowy numer startowy;

· zabezpieczenie medyczne oraz GOPR;

· napoje i wyżywienie na trasie biegu,

- posiłek po biegu;

· upominki od sponsorów (uzależnione od sponsorów);

- puchary i nagrody dla najlepszych.KLASYFIKACJE :

We wszystkich biegach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.

Ponadto będą prowadzone kategorie wiekowe (dokładne wyszczególnienie przy każdym biegu ).


VI NAGRODY

Szczegółowe informacje na temat wysokości nagród znajdują się przy Informacjach Ogólnych poszczególnych tras.

W każdym biegu nie mniej niż:
W klasyfikacji OPEN- miejsca 1-3 - puchary, miejsca 1-6 -  dyplomy,  nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji OPEN kobiet- miejsca 1-6 - dyplomy, nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych – miejsca 1-3 – dyplomy i drobne upominki.

Podczas zakończenia zawodów zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody spośród osób startujących w Festiwalu.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji - w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.

 

VII KLASYFIKACJE


- OPEN (wszystkich) i Open Kobiet

- oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

 

Senior I M - 20 (18-29 lat)                        Senior I K  - 20 (18-29 lat)               - ur. (1997 - 1986)

Senior II M- 30 (30-39 lat)                        Senior II K- 30 (30-39 lat)               - ur.(1985 - 1976)

Masters M - 40 (40-49 lat)                        Masters K - 40 (40-49 lat)                - ur. (1975 - 1966)

Weteran I M- 50 (50-59 lat)                      Weteran K- 50 (50-59 lat)                 - ur. (1965 – 1956)

Weteran II M - 60 (pow. 60 lat)                 Weteran II K - 60 (pow. 60 lat)          - ur. (1955 i starsi)


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu z GOPR Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.

Na Biegu 7 szczytów i Biegu Super Trail 130 ze względu na przekraczanie granicy uczestnicy muszą posiadać cały czas przy sobie paszport lub dowód osobisty.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych.

Zawodnikom zaleca się zabranie na trasę min. 1,0 l płynu ,telefon komórkowy, dowód osobisty i mapę z trasą oraz w przypadku złych warunków atmosferycznych odzież przeciwdeszczową .

Na trasie B7S, ST130 oraz KBL obowiązkowym wyposażeniem będzie: działający telefon komórkowy, folia NRC, kurtka wiatroodporna, latarka, dowód osobisty.

Na trasie ULTRA TRAIL 65 obowiązkowym wyposażeniem będzie: działający telefon komórkowy, folia NRC, kurtka wiatroodporna, dowód osobisty.

Na trasach ZŁOTY MARATON, ZŁOTY PÓŁMARATON, BIEG LĄDECKI - nie ma obowiązkowego wyposażenia, jednak zaleca się zabranie ze sobą telefonu komórkowego, min. 0,5 l płynu, folii NRC.

Zawodnicy muszą mieć numer startowy zawieszony z przodu ciała oraz muszą poruszać się w koszulce.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie.

Zawodnik startując w Festiwalu wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji imprezy, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Parków Krajobrazowych i innych terenów przez który przebiega trasa zawodów.

Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.

 

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 PLN (50 EUR) nie później niż do 2 godzin po zakończeniu danego biegu festiwalu.

Organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy lub komunikatem na stronie internetowej imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

 
 
(c) Pasterka 2010 - 2013 | All rights reserved    tel.: (+48) 74 871 22 19
Powered by Quick.Cms